مزون نازنین

مدیر عامل:زهرا فوائدی
شهر:تهران
وب سایت:www.nazaninmezon.com
تلفن: 22923408
تلفن همراه: 09121104829
آدرس:میدان محسنی (میدان مادر) - نبش خیابان وزیری پور - ساختمان۷۰۷ - طبقه سوم -شماره ۲۹/۳۶ و طبقه زیرین - شماره ۲۹/۲۳
(تعداد دفعات مشاهده شده : 1025)