خانه مد شیرخانی

مدیر عامل:خانم شیرخانی
شهر:کرج
وب سایت:www.shirkhani.com
تلفن: تهران 22135781-021
تلفن: 0761-2231978 بندرعباس
تلفن: 026-32714433
آدرس: دفتر مرکزی: کرج - مهرویلا - میدان مادر  نبش خیابان خیام شرقی  مجتمع ایران زمین  طیقه سوم - واحد 6
(تعداد دفعات مشاهده شده : 2094)