تشریفات ژینو

مدیر عامل:آقایان سرمدی و ملکی
شهر:تهران
وب سایت:www.zhinowp.com
تلفن: 22636965
فکس: 22636962
تلفن همراه: 09125060612
آدرس:خیابن شریعتی , خیابان یخچال
(تعداد دفعات مشاهده شده : 1011)