تشریفات و خدمات مجالس طاها

مدیر عامل:آقای مهندس علیرضا علیخان زاده
شهر:مشهد
تلفن: 37322358
تلفن همراه: 09361566930
آدرس:حجاب 77،فاز تجاری،طبقه فوقانی رستوران پامچال
(تعداد دفعات مشاهده شده : 637)