تالارپذیرایی روشنا

شهر:کرج
وب سایت:http://www.roshanahall.ir/
تلفن همراه: 09121873519
آدرس:استان البرز، کرج، چهار باغ، سالن عروسی روشنا
(تعداد دفعات مشاهده شده : 628)