مجتمع پذیرایی ماهان

مدیر عامل:آقای دباغ
شهر:تهران
وب سایت:www.mahancomplex.com
تلفن: 44614186
فکس: 026 - 36101914
آدرس:اتوبان تهران کرج - خروجی گرمدره - روبروی اتمسفر - خیابان تاج بخش - مجتمع پذیرایی ماهان
(تعداد دفعات مشاهده شده : 510)