تشریفات مجالس و کیترینگ جلیلی

مدیر عامل:آقای هوتن جلیلی
شهر:تهران
وب سایت:www.jalilicatering.com
تلفن: 88699212
تلفن همراه: 09121853531
آدرس:
(تعداد دفعات مشاهده شده : 3891)