کترینگ تمشک

شهر:تهران
تلفن: 44486834
تلفن: 44413721
آدرس:میدان پونک - سردار جنگل - بین نیایش و میرزا بابایی - شمال به جنوب - نبش شاهد دوم
(تعداد دفعات مشاهده شده : 1019)