آشپزخانه پارس

شهر:تهران
تلفن: 26761632
تلفن: 26761639
آدرس:شهرک غرب - انتهای بلوار دامان - ارغوان غربی - خیابان سروناز - بن بست سنبل
(تعداد دفعات مشاهده شده : 516)