کیترینگ پردیس

شهر:تهران
تلفن: 26700950
تلفن همراه: 09100100547
آدرس:شمال غربی پل سید خندان - نبش شریعتی - ساختمان 1000 - بلوک 4
(تعداد دفعات مشاهده شده : 488)