غذا کده مائده

شهر:تهران
وب سایت:www.maedehfood.com
تلفن: ۲۳۰۳۹
آدرس:شمس آباد ( مجیدیه شمالی ) بالاتر از میدان ملت - صباح غربی -غذا کده مائده
(تعداد دفعات مشاهده شده : 1205)