رستوران ایتالیایی ژیکاسه

شهر:تهران
تلفن: 88377280-1
تلفن: 88086221
آدرس:شهرک غرب - بلوار دادمان - بین خوردین و پاکنژاد - روبروی برجهای هرمزان
(تعداد دفعات مشاهده شده : 1996)