تهیه غذای حاج حسن تبریزی

مدیر عامل:فرجی نیا
شهر:تهران
تلفن: 88728181
تلفن همراه: 09012712520
آدرس:یوسف آباد - خیابان ابن سینا -  روبروی خیابان 21/2
(تعداد دفعات مشاهده شده : 575)