رستوران گردان برج میلاد آفتابگردان

شهر:تهران
وب سایت:www.milad-aftabgardan.ir
تلفن: 88620381-2
آدرس:تهران - برج میلاد تهران - رستوران آفتاب گردان
(تعداد دفعات مشاهده شده : 1418)